Tác giả cá nhân Lê Trọng Đạt
Nhan đề Ứng dụng các tiêu chuẩn chất lượng phần mềm để đánh giá website Trường Cao đẳng FPT Polytechnic / TS. Phùng Văn Ổn, TS. Nguyễn Vĩnh An hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2024
Mô tả vật lý 95 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề án thạc sĩ
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Phần mềm
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn
Từ khóa tự do Đề án thạc sĩ
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011299
0024
004D96110F8-6F2E-429A-8C39-DB6AC402717B
008 2024 vm| vie
0091 0
039|y20240606161832|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aLê Trọng Đạt
245|aỨng dụng các tiêu chuẩn chất lượng phần mềm để đánh giá website Trường Cao đẳng FPT Polytechnic / |cTS. Phùng Văn Ổn, TS. Nguyễn Vĩnh An hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2024
300|a95 tr.
650|aĐề án thạc sĩ
653|aCông nghệ thông tin
653|aPhần mềm
653|aChất lượng
653|aTiêu chuẩn
653|aĐề án thạc sĩ
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào