Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Thu Hiền
Nhan đề Nhận dạng tiếng Việt viết tay bằng OPENCV / TS. Vũ Văn Hiệu, TS. Dư Đình Viên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2024
Mô tả vật lý 78 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề án thạc sĩ
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Đề án thạc sĩ
Từ khóa tự do Nhận dạng
Từ khóa tự do OPENCV
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011300
0024
004F322D841-0608-4DE2-A651-2A7C71322232
008 2024 vm| vie
0091 0
039|y20240606161832|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thị Thu Hiền
245|aNhận dạng tiếng Việt viết tay bằng OPENCV / |cTS. Vũ Văn Hiệu, TS. Dư Đình Viên hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2024
300|a78 tr.
650|aĐề án thạc sĩ
653|aCông nghệ thông tin
653|aĐề án thạc sĩ
653|aNhận dạng
653|aOPENCV
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào