• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia /

Tác giả cá nhân Phạm Ngọc Tú
Nhan đề Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia / PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn, TS. Dư Đình Viên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2024
Mô tả vật lý 59 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề án thạc sĩ
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Đề án thạc sĩ
Từ khóa tự do Cơ sở dữ liệu
Từ khóa tự do Quản lý đào tạo
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011301
0024
00414839C10-3CD0-485D-9EF2-CDE67A14752C
008 2024 vm| vie
0091 0
039|y20240606161833|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aPhạm Ngọc Tú
245|aXây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia / |cPGS. TS. Đỗ Trung Tuấn, TS. Dư Đình Viên hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2024
300|a59 tr.
650|aĐề án thạc sĩ
653|aCông nghệ thông tin
653|aĐề án thạc sĩ
653|aCơ sở dữ liệu
653|aQuản lý đào tạo
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào