Tác giả cá nhân Phùng Văn Điệp
Nhan đề Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ominsu / ThS. Cù Thị Lan Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
Mô tả vật lý 71 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Phân tích tài chính
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011330
0024
004AE256223-A9D2-4917-A4F1-C61FF4C51D25
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20240614150610|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aPhùng Văn Điệp
245|aGiải pháp hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ominsu / |cThS. Cù Thị Lan Anh hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2020
300|a71 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aPhân tích tài chính
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào