• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) – chi nhánh Hà Nội /

Tác giả cá nhân Bùi Văn Thống
Nhan đề Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) – chi nhánh Hà Nội / TS. Tống Phương Dung hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
Mô tả vật lý 93 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Phân tích tài chính
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Khách hàng doanh nghiệp
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011331
0024
0042D0E174F-FE9D-462F-AEF4-CF1B8510CF6A
005202406201009
008 2020 vm| vie
0091 0
039|a20240620100933|bleduy|y20240614150611|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aBùi Văn Thống
245|aHoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) – chi nhánh Hà Nội / |cTS. Tống Phương Dung hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2020
300|a93 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aTín dụng
653|aPhân tích tài chính
653|aKhóa luận
653|aKhách hàng doanh nghiệp
690|aKhoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/taichinhnganhang/nam2020/buivanthong-001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào