• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng HDBank - Phòng giao dịch Từ Liêm - Chi Nhánh Tây Hà Nội /

Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Ánh Ngọc
Nhan đề Phân tích hoạt động tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng HDBank - Phòng giao dịch Từ Liêm - Chi Nhánh Tây Hà Nội / ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
Mô tả vật lý 66 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Rủi ro tín dụng
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011332
0024
0043435AAA0-A875-4979-BED5-2C146ED61EE6
005202406201015
008 2020 vm| vie
0091 0
039|a20240620101511|bleduy|y20240614150611|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thị Ánh Ngọc
245|aPhân tích hoạt động tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng HDBank - Phòng giao dịch Từ Liêm - Chi Nhánh Tây Hà Nội / |cThS. Nguyễn Thị Hà Thanh hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2020
300|a66 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aRủi ro tín dụng
653|aTín dụng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/taichinhnganhang/nam2020/h16tcn.nguyenthianhngoc-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào