• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Tây Hà Nội /

Tác giả cá nhân Trần Thanh Quỳnh
Nhan đề Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Tây Hà Nội / TS. Lê Quang Thắng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
Mô tả vật lý 81 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Rủi ro tín dụng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011333
0024
004EDC23C12-73C2-4947-BADC-D0F367E27B51
005202406201021
008 2020 vm| vie
0091 0
039|a20240620102153|bleduy|y20240614150611|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTrần Thanh Quỳnh
245|aQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Tây Hà Nội / |cTS. Lê Quang Thắng hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2020
300|a81 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aRủi ro tín dụng
653|aNgân hàng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/taichinhnganhang/nam2020/tranthanhquynh-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào