Tác giả cá nhân Đoàn Minh Phong
Nhan đề Lý thuyết chắc chắn và ứng dụng trong xây dựng hệ thống dự phòng Core Banking tại Maritime Bank Việt Nam / PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2017
Mô tả vật lý 77 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Luận văn
Từ khóa tự do Core banking
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011335
0024
0044693E792-F8F7-4BDB-92B3-60438101FCDA
005202406201117
008 2017 vm| vie
0091 0
039|a20240620111711|bleduy|y20240614150612|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aĐoàn Minh Phong
245|aLý thuyết chắc chắn và ứng dụng trong xây dựng hệ thống dự phòng Core Banking tại Maritime Bank Việt Nam / |cPGS. TS. Đỗ Trung Tuấn hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2017
300|a77 tr.
650|aLuận văn
653|aCông nghệ thông tin
653|aLuận văn
653|aCore banking
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/congnghethongtin/nam2017/doanminhphong-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào