Tác giả cá nhân Phạm Thị Hằng
Nhan đề Phần mềm mã nguồn mở và một số vấn đề pháp lý liên quan / PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm, TS. Nguyễn Thị Thu Vân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2017
Mô tả vật lý 87 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn
Từ khóa tự do Mã nguồn mở
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Phần mềm
Từ khóa tự do Luận văn
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011336
0024
0044A23A90F-990F-4DB9-9567-5D2994514937
005202406201408
008 2017 vm| vie
0091 0
039|a20240620140854|bleduy|y20240614150613|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aPhạm Thị Hằng
245|aPhần mềm mã nguồn mở và một số vấn đề pháp lý liên quan / |cPGS. TS. Hồ Sĩ Đàm, TS. Nguyễn Thị Thu Vân hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2017
300|a87 tr.
650|aLuận văn
653|aMã nguồn mở
653|aCông nghệ thông tin
653|aPhần mềm
653|aLuận văn
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/congnghethongtin/nam2017/phamthihang-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào