• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Khảo cứu đặc trưng của một số dịch vụ thông dụng trên mạng máy tính và khía cạnh đạo đức – pháp luật có liên quan /

Tác giả cá nhân Trần Văn Thắng
Nhan đề Khảo cứu đặc trưng của một số dịch vụ thông dụng trên mạng máy tính và khía cạnh đạo đức – pháp luật có liên quan / PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm, TS. Nguyễn Thị Thu Vân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2017
Mô tả vật lý 77 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Luận văn
Từ khóa tự do Mạng máy tính
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011337
0024
0049111E955-1205-4FF7-9DDB-E057872324F1
005202406201418
008 2017 vm| vie
0091 0
039|a20240620141822|bleduy|y20240614150613|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTrần Văn Thắng
245|aKhảo cứu đặc trưng của một số dịch vụ thông dụng trên mạng máy tính và khía cạnh đạo đức – pháp luật có liên quan / |cPGS. TS. Hồ Sĩ Đàm, TS. Nguyễn Thị Thu Vân hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2017
300|a77 tr.
650|aLuận văn
653|aCông nghệ thông tin
653|aLuận văn
653|aMạng máy tính
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/congnghethongtin/nam2017/tranvanthang-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào