Tác giả cá nhân Trương Văn Dũng
Nhan đề Tổ chức dữ liệu đa phương tiện nhằm phát huy trí tuệ cho học sinh / PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2017
Mô tả vật lý 56 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Luận văn
Từ khóa tự do Đa phương tiện
Từ khóa tự do Dữ liệu
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011338
0024
00432CC5951-29A4-4A23-BA5A-C3200C96FD14
005202406201423
008 2017 vm| vie
0091 0
039|a20240620142337|bleduy|y20240614150614|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTrương Văn Dũng
245|aTổ chức dữ liệu đa phương tiện nhằm phát huy trí tuệ cho học sinh / |cPGS. TS. Đỗ Trung Tuấn hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2017
300|a56 tr.
650|aLuận văn
653|aCông nghệ thông tin
653|aLuận văn
653|aĐa phương tiện
653|aDữ liệu
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/congnghethongtin/nam2017/1.truongvandung_bia-1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào