• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công hướng tới phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam /

Tác giả cá nhân Vũ Thị Mai
Nhan đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công hướng tới phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam / TS. Nguyễn Đăng Khoa hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2017
Mô tả vật lý 88 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Luận văn
Từ khóa tự do Hành chính công
Từ khóa tự do Chính phủ điện tử
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011339
0024
0041DA78A4C-87E0-4A43-B118-A2A6BFD3E9C9
005202406201441
008 2017 vm| vie
0091 0
039|a20240620144129|bleduy|y20240614150614|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aVũ Thị Mai
245|aỨng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công hướng tới phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam / |cTS. Nguyễn Đăng Khoa hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2017
300|a88 tr.
650|aLuận văn
653|aCông nghệ thông tin
653|aLuận văn
653|aHành chính công
653|aChính phủ điện tử
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/congnghethongtin/nam2017/vuthimai-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào