• Tạp chí
  • Nhan đề: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 12 năm 2024

Tác giả tập thể Đại học Hòa Bình
Nhan đề Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 12 năm 2024
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý 148 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tạp chí
Từ khóa tự do Tạp chí
Từ khóa tự do Khoa học & Công nghệ
00000000nam a2200000 a 4500
0011344
0028
00488899824-CF53-4E03-AB15-DA7E27A58F71
005202407101021
008 2024 vm| vie
0091 0
039|a20240710102124|bleduy|y20240710100928|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aĐại học Hòa Bình
245|aTạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 12 năm 2024
260|aHà Nội, |c2024
300|a148 tr.
650|aTạp chí
653|aTạp chí
653|aKhoa học & Công nghệ
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tapchi/2024/tapchiso12.2024-001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào