Tác giả tập thể Khoa Y
Nhan đề Mô tả CTĐT ngành Điều dưỡng - 2019
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
Mô tả vật lý 14 tr.
Thuật ngữ chủ đề Mô tả CTĐT;2019
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Khoa Y
Từ khóa tự do Mô tả CTĐT
BST chủ đề 1 Khoa Y
BST chủ đề 2 Điều dưỡng
00000000nam a2200000 a 4500
001760
0021104
0047A0E6D21-A70C-4360-8774-C114C6DDBB05
005202405141125
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20240514112527|bleduy|c20230924224822|dleduy|y20230924222108|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y
245|aMô tả CTĐT ngành Điều dưỡng - 2019
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2019
300|a14 tr.
650|aMô tả CTĐT;2019
653|aĐiều dưỡng
653|aKhoa Y
653|aMô tả CTĐT
690|aKhoa Y
691|aĐiều dưỡng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/phucvudaotao/2019/dieuduong_mt2019-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào