• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Quang /

Tác giả cá nhân Lê Thị Thanh Loan
Nhan đề Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Quang / ThS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 73 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kết quả kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011051
0024
004D277D418-4723-44ED-8458-DADD86018724
008 2012 vm| vie
0091 0
039|y20231117100337|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aLê Thị Thanh Loan
245|aHoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Quang / |cThS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a73 tr.
650|aKhóa luận
653|aKết quả kinh doanh
653|aKế toán
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào