• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần di động Thiên Ngân Galaxy Mobi /

Tác giả cá nhân Nguyễn Văn Tuyến
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần di động Thiên Ngân Galaxy Mobi / ThS. Trần Thế Tuân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2013
Mô tả vật lý 83 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kết quả kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Bán hàng
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011129
0024
004ABC0F687-0A73-4F57-A596-6786F3A36355
005202312201405
008 2013 vm| vie
0091 0
039|a20231220140559|bleduy|y20231220140409|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Văn Tuyến
245|aHoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần di động Thiên Ngân Galaxy Mobi / |cThS. Trần Thế Tuân hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2013
300|a83 tr.
650|aKhóa luận
653|aKết quả kinh doanh
653|aKế toán
653|aKhóa luận
653|aBán hàng
690|aKhoa Tài chính Kế toán
691|aKế toán
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/ketoan/nam2013/1.509ktk.nguyenvantuyen_biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào