Tác giả cá nhân Lý Thị Huyền Trang
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh / TS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 85 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kết quả kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán bán hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011218
0024
004A9EB4215-EA1F-44F5-B17D-083BBD0F15FF
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151506|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aLý Thị Huyền Trang
245|aHoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh / |cTS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a85 tr.
650|aKhóa luận
653|aKết quả kinh doanh
653|aKế toán
653|aKế toán bán hàng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính Kế toán
691|aKế toán
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào