Tác giả tập thể Khoa Tài chính ngân hàng - kế toán
Nhan đề Bảo hiểm nhân thọ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 25 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Kiến thức chuyên ngành
Từ khóa tự do Bảo hiểm nhân thọ
Từ khóa tự do Bảo hiểm
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng - kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
001810
002305
004A3B9D951-4E1C-4155-B2DA-8FF03D6A8513
008 vm| vie
0091 0
039|y20230928144747|zleduy
041|avie
044|avm
110|aKhoa Tài chính ngân hàng - kế toán
245|aBảo hiểm nhân thọ
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a25 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aKiến thức chuyên ngành
653|aBảo hiểm nhân thọ
653|aBảo hiểm
690|aKhoa Tài chính ngân hàng - kế toán
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào