Tác giả tập thể Khoa Y
Nhan đề Bệnh tuyến giáp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 109 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Kiến thức chuyên ngành
Từ khóa tự do Tuyến giáp
BST chủ đề 1 Khoa Y
BST chủ đề 2 Điều dưỡng
00000000nam a2200000 a 4500
001912
002309
004C6B2E800-7CFE-4FD6-8CE2-B0AB32323C27
008 vm| vie
0091 0
039|y20231013092741|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y
245|aBệnh tuyến giáp
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a109 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aKiến thức chuyên ngành
653|aTuyến giáp
690|aKhoa Y
691|aĐiều dưỡng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào