• Bài giảngY
  • Nhan đề: Các phương pháp điều trị trong tâm thần học

Tác giả cá nhân ThS. Nguyễn Thị Duyên
Nhan đề Các phương pháp điều trị trong tâm thần học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 29 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Kiến thức chuyên ngành
Từ khóa tự do Tâm thần học
Từ khóa tự do Tâm thần
BST chủ đề 1 Khoa Y
BST chủ đề 2 Điều dưỡng
00000000nam a2200000 a 4500
001914
002309
00462C1A5B9-FB0B-4F57-90A8-D079B74B29E2
008 vm| vie
0091 0
039|y20231013092741|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aThS. Nguyễn Thị Duyên
245|aCác phương pháp điều trị trong tâm thần học
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a29 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aKiến thức chuyên ngành
653|aTâm thần học
653|aTâm thần
690|aKhoa Y
691|aĐiều dưỡng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào