Tác giả cá nhân ThS. Nguyễn Thị Duyên
Nhan đề Rối loạn tư duy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 30 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Kiến thức chuyên ngành
Từ khóa tự do Rối loạn tư duy
BST chủ đề 1 Khoa Y
BST chủ đề 2 Điều dưỡng
00000000nam a2200000 a 4500
001944
002309
00491D41596-F932-4D1F-AB31-6FFA059ECDA8
008 vm| vie
0091 0
039|y20231013092748|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aThS. Nguyễn Thị Duyên
245|aRối loạn tư duy
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a30 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aKiến thức chuyên ngành
653|aRối loạn tư duy
690|aKhoa Y
691|aĐiều dưỡng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào