Tác giả cá nhân ThS. Nguyễn Thị Duyên
Nhan đề Rối loạn ý thức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 15 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Kiến thức chuyên ngành
Từ khóa tự do Rối loạn ý thức
BST chủ đề 1 Khoa Y
BST chủ đề 2 Điều dưỡng
00000000nam a2200000 a 4500
001945
002309
004B417F435-A776-4983-93CE-F3A486431EDB
008 vm| vie
0091 0
039|y20231013092748|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aThS. Nguyễn Thị Duyên
245|aRối loạn ý thức
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a15 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aKiến thức chuyên ngành
653|aRối loạn ý thức
690|aKhoa Y
691|aĐiều dưỡng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào