Tác giả tập thể Khoa Y
Nhan đề Thanh trừ chất thải đặc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 22 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Kiến thức chuyên ngành
Từ khóa tự do Chất thải đặc
Từ khóa tự do Thanh trừ chất thải
BST chủ đề 1 Khoa Y
BST chủ đề 2 Điều dưỡng
00000000nam a2200000 a 4500
001946
002309
00442AC4046-8852-48AF-BC8B-14F0BDF1E49F
008 vm| vie
0091 0
039|y20231013092749|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y
245|aThanh trừ chất thải đặc
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a22 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aKiến thức chuyên ngành
653|aChất thải đặc
653|aThanh trừ chất thải
690|aKhoa Y
691|aĐiều dưỡng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào