• Bài giảngY
  • Nhan đề: Tỷ lệ thường dùng trong dịch tễ học

Tác giả tập thể Khoa Y
Nhan đề Tỷ lệ thường dùng trong dịch tễ học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 30 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Kiến thức cơ sở ngành
Từ khóa tự do Dịch tễ học
BST chủ đề 1 Khoa Y
BST chủ đề 2 Điều dưỡng
00000000nam a2200000 a 4500
001947
002309
0047D7AD38D-7671-471B-A252-96DB0570B3C1
008 vm| vie
0091 0
039|y20231013092749|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y
245|aTỷ lệ thường dùng trong dịch tễ học
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a30 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aKiến thức cơ sở ngành
653|aDịch tễ học
690|aKhoa Y
691|aĐiều dưỡng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào