Tác giả tập thể Khoa Y
Nhan đề Vệ sinh lao động
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 37 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Kiến thức ngành
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
BST chủ đề 1 Khoa Y
BST chủ đề 2 Điều dưỡng
00000000nam a2200000 a 4500
001948
002309
0041FEF3C4B-3596-4562-BB24-0C3221F25F34
008 vm| vie
0091 0
039|y20231013092752|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y
245|aVệ sinh lao động
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a37 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aKiến thức ngành
653|aVệ sinh lao động
690|aKhoa Y
691|aĐiều dưỡng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào