• Bài giảngY
  • Nhan đề: Vệ sinh phòng bệnh nhân tâm thần

Tác giả cá nhân ThS. Nguyễn Thị Duyên
Nhan đề Vệ sinh phòng bệnh nhân tâm thần
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 12 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Kiến thức chuyên ngành
Từ khóa tự do Tâm thần
Từ khóa tự do Phòng bệnh
Từ khóa tự do Vệ sinh
BST chủ đề 1 Khoa Y
BST chủ đề 2 Điều dưỡng
00000000nam a2200000 a 4500
001949
002309
00416981B66-005F-44E3-9F84-14E98C0DD39B
008 vm| vie
0091 0
039|y20231013092753|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aThS. Nguyễn Thị Duyên
245|aVệ sinh phòng bệnh nhân tâm thần
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a12 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aKiến thức chuyên ngành
653|aTâm thần
653|aPhòng bệnh
653|aVệ sinh
690|aKhoa Y
691|aĐiều dưỡng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào