Tác giả cá nhân Phạm Thị Sáng
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần sách Thái Hà / ThS. Trần Thị Lan hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 68 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kết quả bán hàng
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán bán hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011201
0024
004D168B116-C49B-4757-941B-F000A5491C36
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151502|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aPhạm Thị Sáng
245|aHoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần sách Thái Hà / |cThS. Trần Thị Lan hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a68 tr.
650|aKhóa luận
653|aKết quả bán hàng
653|aKế toán
653|aKế toán bán hàng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính Kế toán
691|aKế toán
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào