Tác giả cá nhân Trương Thị Mai
Nhan đề Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dược phẩm Tân An / TS. Đinh Ngọc Thạch hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2021
Mô tả vật lý 108 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính Ngân hàng - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
001180
0024
0042F48CC03-7CD4-4C65-9A01-27E722F65AB3
005202306151655
008 2021 vm| vie
0091 0
039|a20230615165557|bleduy|y20230614170700|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTrương Thị Mai
245|aHoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dược phẩm Tân An / |cTS. Đinh Ngọc Thạch hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2021
300|a108 tr.
650|aKhóa luận
653|aKế toán
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính Ngân hàng - Kế toán
691|aKế toán
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/ketoan/nam2021/517ktk.truongthimai-001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào