Tác giả tập thể Khoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
Nhan đề ĐCCT ngành Kế toán - 2022
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
Mô tả vật lý 512 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề cương CT CTĐT;2022
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Đề cương CTĐT
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
001716
0021109
00485393445-0BF3-4C30-9CB2-534E3BCE6DC8
005202309242058
008 2022 vm| vie
0091 0
039|a20230924205822|bleduy|y20230924205459|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
245|aĐCCT ngành Kế toán - 2022
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2022
300|a512 tr.
650|aĐề cương CT CTĐT;2022
653|aKế toán
653|aĐề cương CTĐT
690|aKhoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
691|aKế toán
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào