Tác giả tập thể Khoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
Nhan đề ĐCCT ngành Kế toán -2019
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
Mô tả vật lý 318 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề cương CT CTĐT;2019
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Đề cương CTĐT
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
001734
0021109
00403BD5E1A-2E79-4FD3-8A20-5049CC69FC71
005202309242150
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20230924215022|bleduy|y20230924214426|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
245|aĐCCT ngành Kế toán -2019
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2019
300|a318 tr.
650|aĐề cương CT CTĐT;2019
653|aKế toán
653|aĐề cương CTĐT
690|aKhoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
691|aKế toán
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào