Tác giả tập thể Khoa Dược
Nhan đề Dược cổ truyền : Phân loại và sử dụng thuốc Y Học cổ truyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 17 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Dược
Từ khóa tự do Kiến thức ngành
Từ khóa tự do Dược cổ truyền
Từ khóa tự do Thuốc
BST chủ đề 1 Dược học
BST chủ đề 2 Dược học
00000000nam a2200000 a 4500
001601
002302
0042BF82E16-9D87-4347-8A7D-86D50690DD50
008 vm| vie
0091 0
039|y20230916155042|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Dược
245|aDược cổ truyền : |bPhân loại và sử dụng thuốc Y Học cổ truyền
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a17 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aY học cổ truyền
653|aDược
653|aKiến thức ngành
653|aDược cổ truyền
653|aThuốc
690|aDược học
691|aDược học
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào