Tác giả tập thể Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề ĐCCT ngành Y học cổ truyền - 2022
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
Mô tả vật lý 781 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề cương CT CTĐT;2022
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Đề cương CTĐT
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
001722
0021119
0043FE6F826-DA0C-483E-A921-04B4EA0B8945
005202309242113
008 2022 vm| vie
0091 0
039|a20230924211359|bleduy|y20230924205500|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y học cổ truyền
245|aĐCCT ngành Y học cổ truyền - 2022
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2022
300|a781 tr.
650|aĐề cương CT CTĐT;2022
653|aY học cổ truyền
653|aĐề cương CTĐT
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào