Tác giả tập thể Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề ĐCCT ngành Y học cổ truyền - 2019
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
Mô tả vật lý 350 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề cương CT CTĐT;2019
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Đề cương CTĐT
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
001742
0021119
0046367EDF0-4BB2-4D56-BB5F-41A5045C4C3E
005202309250812
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20230925081219|bleduy|y20230924214427|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y học cổ truyền
245|aĐCCT ngành Y học cổ truyền - 2019
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2019
300|a350 tr.
650|aĐề cương CT CTĐT;2019
653|aY học cổ truyền
653|aĐề cương CTĐT
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào