Tác giả tập thể Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề Giải phẫu : Lý thuyết Giải phẫu bệnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 172 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Kiến thức cơ sở ngành
Từ khóa tự do Giải phẫu bệnh
Từ khóa tự do Giải phẫu
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
001950
002303
004D4DE0FE7-6E3A-4BE1-A022-DAA3C01F0C5F
008 vm| vie
0091 0
039|y20231024095432|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y học cổ truyền
245|aGiải phẫu : |bLý thuyết Giải phẫu bệnh
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a172 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aY học cổ truyền
653|aKiến thức cơ sở ngành
653|aGiải phẫu bệnh
653|aGiải phẫu
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào