Tác giả cá nhân TS. Quách Thị Yến
Nhan đề Giải phẫu bệnh : Da và các bộ phận phụ thuộc da
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 31 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Kiến thức cơ sở ngành
Từ khóa tự do Giải phẫu bệnh
Từ khóa tự do Giải phẫu
Từ khóa tự do Da
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
001952
002303
004A182F594-657E-4F72-8C8C-CFCF0F1EC468
008 vm| vie
0091 0
039|y20231024095433|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTS. Quách Thị Yến
245|aGiải phẫu bệnh : |bDa và các bộ phận phụ thuộc da
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a31 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aY học cổ truyền
653|aKiến thức cơ sở ngành
653|aGiải phẫu bệnh
653|aGiải phẫu
653|aDa
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào