Tác giả cá nhân TS. Quách Thị Yến
Nhan đề Giải phẫu bệnh : Hệ sinh dục nữ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 33 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Kiến thức cơ sở ngành
Từ khóa tự do Giải phẫu bệnh
Từ khóa tự do Giải phẫu
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
001953
002303
004610D92F5-A940-4ACE-ACF8-12679A6FE7E8
008 vm| vie
0091 0
039|y20231024095433|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTS. Quách Thị Yến
245|aGiải phẫu bệnh : |bHệ sinh dục nữ
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a33 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aY học cổ truyền
653|aKiến thức cơ sở ngành
653|aGiải phẫu bệnh
653|aGiải phẫu
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào