Tác giả tập thể Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề Sinh lý : Cảm giác âm thanh và cảm giác thăng bằng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 40 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Kiến thức cơ sở ngành
Từ khóa tự do Cảm giác
Từ khóa tự do Sinh lý
Từ khóa tự do Âm thanh
Từ khóa tự do Thăng bằng
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
0011023
002303
0048817C595-04B5-4AF7-8DA8-F64A0B86E775
008 vm| vie
0091 0
039|y20231024095446|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y học cổ truyền
245|aSinh lý : |bCảm giác âm thanh và cảm giác thăng bằng
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a40 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aY học cổ truyền
653|aKiến thức cơ sở ngành
653|aCảm giác
653|aSinh lý
653|aÂm thanh
653|aThăng bằng
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào