• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Việt Ba /

Tác giả cá nhân Chu Thị Thu Trang
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Việt Ba / ThS. Lâm Quỳnh Chi hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2013
Mô tả vật lý 110 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán bán hàng
Từ khóa tự do Xác định kết quả kinh doanh
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011182
0024
004C9A97CF2-DB95-49D8-8991-B7C34BBD3A37
008 2013 vm| vie
0091 0
039|y20240110151458|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aChu Thị Thu Trang
245|aHoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Việt Ba / |cThS. Lâm Quỳnh Chi hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2013
300|a110 tr.
650|aKhóa luận
653|aKế toán
653|aKế toán bán hàng
653|aXác định kết quả kinh doanh
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính Kế toán
691|aKế toán
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào