Tác giả cá nhân Khúc Thị Lan Hương
Nhan đề Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam / ThS. Phùng Thế Đông hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 84 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Rủi ro
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011075
0024
00494D52FB7-85F3-4603-92A2-C30D12BE0691
008 2012 vm| vie
0091 0
039|y20231117100343|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aKhúc Thị Lan Hương
245|aGiải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam / |cThS. Phùng Thế Đông hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a84 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aTín dụng
653|aRủi ro
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào