Tác giả cá nhân Mai Chí Đại
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Quỹ tín dụng nhân dân Cổ Nhuế / PGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 88 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Cho vay
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011083
0024
0040B1F0606-0F4C-4E32-9CA5-683D26BC387F
005202311280914
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20231128091450|bleduy|y20231117100345|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aMai Chí Đại
245|aGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Quỹ tín dụng nhân dân Cổ Nhuế / |cPGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a88 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aKhóa luận
653|aCho vay
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/taichinhnganhang/nam2012/508tcn.maichidai-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào