• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sóc Sơn /

Tác giả cá nhân Trần Thị Kim Ngọc
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sóc Sơn / TS. Trần Thị Thu Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 98 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011097
0024
004DE5919D7-598A-45C4-9EA5-2710123A6CAF
008 2012 vm| vie
0091 0
039|y20231117100348|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTrần Thị Kim Ngọc
245|aGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sóc Sơn / |cTS. Trần Thị Thu Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a98 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aTín dụng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào