• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Hoàn thiện công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm Hòa Bình /

Tác giả cá nhân Dương Thị Thu Trang
Nhan đề Hoàn thiện công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm Hòa Bình / ThS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 105 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Giá thành sản phẩm
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán chi phí sản xuất
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011050
0024
004B2A040CC-AD6D-4568-BCF4-7763C96BB0E4
005202311171536
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20231117153616|bleduy|y20231117100337|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aDương Thị Thu Trang
245|aHoàn thiện công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm Hòa Bình / |cThS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a105 tr.
650|aKhóa luận
653|aGiá thành sản phẩm
653|aKế toán
653|aKế toán chi phí sản xuất
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/ketoan/nam2012/508ktk.duongthithutrang-001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào