• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Alpha /

Tác giả cá nhân Nguyễn Hạnh Nguyên
Nhan đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Alpha / ThS. Nguyễn Thị Quyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 126 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Giá thành sản phẩm
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán chi phí sản xuất
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011052
0024
004066AA90E-4FEB-45E7-901A-8D37FB6F80C8
008 2012 vm| vie
0091 0
039|y20231117100337|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Hạnh Nguyên
245|aHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Alpha / |cThS. Nguyễn Thị Quyên hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a126 tr.
650|aKhóa luận
653|aGiá thành sản phẩm
653|aKế toán
653|aKế toán chi phí sản xuất
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào