• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH kỹ thuật xây dựng cơ điện Phương Bắc /

Tác giả cá nhân Vũ Thị Thùy Dung
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH kỹ thuật xây dựng cơ điện Phương Bắc / ThS. Trần Thế Tuân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 96 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán chi phí sản xuất
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011061
0024
004E9D09FBC-2D32-4311-9650-0251BE366276
008 2012 vm| vie
0091 0
039|y20231117100339|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aVũ Thị Thùy Dung
245|aHoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH kỹ thuật xây dựng cơ điện Phương Bắc / |cThS. Trần Thế Tuân hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a96 tr.
650|aKhóa luận
653|aKế toán
653|aKế toán chi phí sản xuất
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào