• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Đô /

Tác giả cá nhân Văn Thị Vân Anh
Nhan đề Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Đô / PGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 68 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Huy động vốn
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011256
0024
004B2C251EE-522D-4FE1-91FF-0FA54471D1A3
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151514|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aVăn Thị Vân Anh
245|aBiện pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Đô / |cPGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a68 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aKhóa luận
653|aHuy động vốn
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào