• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - PGD Từ Liêm /

Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Lan Anh
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - PGD Từ Liêm / TS. Lê Quang Thắng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
Mô tả vật lý 76 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Huy động vốn
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính Ngân hàng - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính Ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
001184
0024
00410974A25-B409-4AFE-8828-D84400A767C2
005202306161642
008 2020 vm| vie
0091 0
039|a20230616164213|bleduy|y20230614170701|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thị Lan Anh
245|aBiện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - PGD Từ Liêm / |cTS. Lê Quang Thắng hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2020
300|a76 tr.
650|aKhóa luận
653|aNgân hàng
653|aKhóa luận
653|aHuy động vốn
690|aKhoa Tài chính Ngân hàng - Kế toán
691|aTài chính Ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/taichinhnganhang/nam2020/1.h16tcn.nguyenthilananh_biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào