Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Thu Hương
Nhan đề Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Quân đội – Thực trạng và giải pháp / ThS. Nguyễn Trọng Tiến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2013
Mô tả vật lý 79 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính Ngân hàng
Từ khóa tự do Cho vay tiêu dùng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính Ngân hàng - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính Ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
001318
0024
0040D7D6B99-5B89-4FC5-8979-FE8DBFF43F35
005202308241659
008 2013 vm| vie
0091 0
039|a20230824165907|bleduy|c20230824163622|dleduy|y20230704163523|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thị Thu Hương
245|aCho vay tiêu dùng tại ngân hàng Quân đội – Thực trạng và giải pháp / |cThS. Nguyễn Trọng Tiến hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2013
300|a79 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính Ngân hàng
653|aCho vay tiêu dùng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính Ngân hàng - Kế toán
691|aTài chính Ngân hàng
890|a0|b0|c1|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào