Tác giả cá nhân Nguyễn Hữu Trường
Nhan đề Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing online tại công ty TNHH Phát Triển Tân Hoàng Long / TS. Nguyễn Tiến Mạnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2021
Mô tả vật lý 63 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
BST chủ đề 2 Quản trị kinh doanh
00000000nam a2200000 a 4500
001432
0024
004F23B9483-1BD8-44F0-AB12-B9610BA8F3B4
005202308141413
008 2021 vm| vie
0091 0
039|a20230814141305|bleduy|y20230811163112|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Hữu Trường
245|aCác giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing online tại công ty TNHH Phát Triển Tân Hoàng Long / |cTS. Nguyễn Tiến Mạnh hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2021
300|a63 tr.
650|aKhóa luận
653|aQuản trị kinh doanh
653|aMarketing
653|aTruyền thông
653|aKhóa luận
690|aKhoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/quantrikinhdoanh/nam2021/517qtk.nguyenhuutruong-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào