• Giáo trình
  • Nhan đề: Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại

Tác giả tập thể NGND. PGS. TS. Tô Ngọc Hưng;TS. Chu Khánh Lân
Nhan đề Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
Mô tả vật lý 266 tr.
Thuật ngữ chủ đề Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngân hàng
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng & Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
001577
0021
0048385CE6D-C218-4A19-B7C0-34F7B4E1DD23
005202309151503
008 2022 vm| vie
0091 0
039|a20230915150318|bleduy|c20230913150625|dleduy|y20230913140059|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aNGND. PGS. TS. Tô Ngọc Hưng;TS. Chu Khánh Lân
245|aGiáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2022
300|a266 tr.
650|aSách chuyên khảo
653|aKinh doanh
653|aSách chuyên khảo
653|aNgân hàng thương mại
653|aThạc sĩ
653|aNgân hàng
690|aKhoa Tài chính ngân hàng & Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhtiengviet/taichinhnganhang/2022/pthoatdongkd_nhtmthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d4
Không tìm thấy biểu ghi nào