Ngày đăng bài: 19/10/2023 16:38
Lượt xem: 2268
Chất kết dính và bê tông Geopolyme (Sách chuyên khảo)
Một số công trình kiến trúc hàng ngàn năm trước vẫn tồn tại cho đến nay, là minh chứng cho những nền văn minh rực rỡ và thành tựu về vật liệu xây dựng, trong đó có Kim tự tháp Ai Cập hay Đấu trường Colosseum của La Mã. Geopolyme có thể được coi là một vật liệu của sự kế thừa và phát triển khi vật liệu này được nghiên cứu trên cơ sở mô phỏng lại cơ chế của những vật liệu cổ xưa.

Xã hội loài người được cho là phát triển theo mô hình xoáy trôn ốc, vòng lặp sau kế thừa vòng lặp trước nhưng ở cấp độ tiên tiến hơn. Mỗi giai đoạn tiến hóa của loài người được đặc trưng bởi một nền văn minh và gắn liền với những thành tựu về vật liệu xây dựng. Một số nền văn minh xưa như Ai Cập cổ đại, La Mã cổ đại may mắn còn lưu vết qua những công trình kiến trúc, công trình xây dựng cho đến ngày nay đã phản chiếu phần nào những giá trị trường tồn về vật liệu và công nghệ cổ xưa. Hơn 4000 năm trước, Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng và bền vững đến ngày nay là một bí ẩn về vật liệu, kiến trúc và công nghệ xây dựng cần tiếp tục được giải đáp. Gần 2000 năm trước, xi măng La Mã tuy đơn giản chỉ là hỗn hợp của tro, vôi và một vài nguyên liệu tự nhiên đơn giản nhưng lại là chất kết dính gần như vĩnh cửu để dựng nên Đấu trường Colosseum. Khoa học kỹ thuật hiện đại một mặt nghiên cứu và phát minh ra những sản phẩm mới, một mặt giải mã những thành tựu của cha ông để tiếp tục phát triển và ứng dụng cho hiện tại cũng như tương lai. Geopolyme có thể được coi là một vật liệu của sự kế thừa và phát triển khi vật liệu này được nghiên cứu trên cơ sở mô phỏng lại cơ chế của những vật liệu cổ xưa.

Cuốn sách chuyên khảo “Chất kết dính và bê tông geopolyme” được biên soạn dựa trên những nghiên cứu phát triển của các nhà khoa học, các trung tâm nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. Một số nội dung trong cuốn sách này là những kết quả nghiên cứu, thực nghiệm của chính tác giả. Cuốn sách được cấu trúc thành 3 phần trình bày với 15 chương bao gồm những nội dung nghiên cứu khá chuyên sâu và tương đối toàn diện về vật liệu geopolyme trong xây dựng:

  • Phần 1 lược sử hình thành và phát triển, nguyên liệu chế tạo, những cơ chế hóa lý để tạo thành nên chất kết dính geopolyme.
  • Phần 2 tập trung trình bày các nội dung liên quan đến bê tông geopolyme với mục đích sử dụng trực tiếp cho những kết cấu chịu lực trong các công trình xây dựng.
  • Phần 3 đề cập đến những ứng dụng và tiềm năng của chất kết dính và bê tông geopolyme trong xây dựng.

Cuốn sách này biên soạn phục vụ các bậc đào tạo, cũng là gợi ý các định hướng để nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện vật liệu geopolyme.

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn đọc tham khảo tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Hòa Bình.

Công nghệ bê tông Asphalt tái chế ấm – Nghiên cứu và ứng dụng

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhấn mạnh: "Trái Đất đã chuyển từ giai đoạn ấm lên sang kỷ nguyên nung nóng toàn cầu". Các quốc gia đã và đang xem xét lại các chu trình công nghiệp nhằm giảm thiểu phát thải carbon, trong đó có vấn đề vật liệu xây dựng mặt đường giao thông.

Xử lý ảnh số

Cuốn sách đã chọn lọc những kiến thức, nguyên lý thiết thực, đồng thời cập nhật được những thông tin mới nhất về xử lý ảnh hiện đang tồn tại hoặc đang được quan tâm nghiên cứu.

Chất kết dính và bê tông Geopolyme (Sách chuyên khảo)

Một số công trình kiến trúc hàng ngàn năm trước vẫn tồn tại cho đến nay, là minh chứng cho những nền văn minh rực rỡ và thành tựu về vật liệu xây dựng, trong đó có Kim tự tháp Ai Cập hay Đấu trường Colosseum của La Mã. Geopolyme có thể được coi là một vật liệu của sự kế thừa và phát triển khi vật liệu này được nghiên cứu trên cơ sở mô phỏng lại cơ chế của những vật liệu cổ xưa.

Blog nhân sự

Sách Blog nhân sự Nguyễn Hùng Cường là series 5 quyển với những chủ đề khác nhau

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại

Bản thân ngân hàng thương mại nắm giữ một lượng tài sản rất lớn trong hệ thống tài chính và nền kinh tế, nên những thay đổi trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có ảnh hưởng sâu sắc và rộng khắp tới an toàn hệ thống tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.